Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), а докторантура – тільки з відривом від виробництва (тобто очна).

— За рішенням Вченої ради ВНТУ відкрито докторантуру за 15 спеціальностями.

— Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ВНТУ проводиться за 21 спеціальністю.

— З дня отримання статусу університету – 20 квітня 1994 року співробітниками та аспірантами нашого вузу було захищено 80 дисертацій доктора наук, 7 дисертацій ступеня доктора філософії та 567 кандидатських дисертацій.

ПОЛОЖЕННЯ про Інститут докторантури та аспірантури

Етичний кодекс ученого України